Trang chủ

Lịch công tác tuần

Lịch công tác tuần 25- Năm học 2019-2020
Ngày đăng 25/05/2020 | 08:30 | Lượt xem: 256

THỨ

BGH

GV TRỰC

SÁNG

BGH

GV TRỰC

CHIỀU

HAI

(24/05)

Liên

Nga

- Chào cờ đầu tuần

- Đ/c T.Hà hoàn thiện hồ sơ KTGHKII

GVCN K4,5 rà soát danh sách học sinh tham gia KTĐK GKII

V. Nhàn

M.Trang

- Trong tuần GV hoàn thiện nội dung ĐGTX GKII trong sổ TH

BA

(26/05)

V. Nhàn

Việt Hà

- 8h00: HT dự kì họp 12 HĐND Phường GV.

- 8h00: PHT họp BC chuẩn bị năm học 2020-2021 tại UBND Quận

Liên

Nga

- 15h00: Họp tổ chăm nuôi bán trú tại phòng HT

(27/05)

Liên

K. Nhung

- 7h10: KTĐK GKII (K4,5, T.Hà, K.Nhung có mặt tại HT)

- K1,2,3 thực hiện nghiêm túc  hiệu lệnh trống đã thong báo

- Đ/c T.Hà, T.Hằng rọc phách

- 8h00: HT họp công tác GD tại PGD

V. Nhàn

T.Hà

- GV K4,5 chấm bài  KTĐK tại HT

- 15h00: Họp tổ LC+BV tại phòng HT

NĂM

(28/05)

Liên

Nhan

- 9h00: Kiểm tra sổ THKQCLGD của k1,,2,3

V. Nhàn

T.Hà

- 17h00: Hoàn thiện phần chấm bài KTĐK GKII

SÁU

(29/05)

V. Nhàn

Việt Hà

- 10h30: Đ/c Thu Hà, Thu Hằng, hoàn thiện nhập điểm KTĐK

Liên

M.Trang

- GV, HS, K4,5 rà soát bài thi chuẩn bị BC tổng hợp điểm KTĐK

BẢY

(30/05)

 

 

 

 

CN

(31/05)

 

 

 

 

Visitor Tracking

User Online: 1769
Total visited: 4845799

Thời tiêt các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh