Trang chủ

Lịch công tác tuần

Lịch công tác tuần 27 - Năm học 2019-2020
Ngày đăng 08/06/2020 | 02:29 | Lượt xem: 300

THỨ

BGH

GV TRỰC

SÁNG

BGH

GV TRỰC

CHIỀU

HAI

(08/06)

Liên

Nga

 - Chào cờ đầu tháng

- Trong tuần kiểm tra định  kì các môn Tin, TA, K-S-Đ theo lịch       

V. Nhàn

M.Trang

- Gv các khối nộp đề KTĐK cuối năm học

BA

(09/06)

V. Nhàn

Việt Hà

 

Liên

Nga

- Đ/c K.Nhung trực thay Nga

- Đ/c A Hằng chấm thi môn TA các buối chiều trong tuần.

(10/06)

Liên

K.Nhung

 

V. Nhàn

T.Hà

 

NĂM

(11/06)

Liên

Nhan

- KTĐK môn Khoa – Sử - Địa (GV khối 4, 5 coi, chấm thi)

V. Nhàn

T.Hà

 

SÁU

(12/06)

V. Nhàn

Việt Hà

 

Liên

M.Trang

 

BẢY

(13/06)

 

 

 

 

CN

(07/06)

 

 

 

 

Visitor Tracking

User Online: 1748
Total visited: 4845981

Thời tiêt các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh