Trang chủ

Văn bản- Tài liệu Bộ GD-ĐT

Hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2019-2020 vê công tác pháp chế

Ngày đăng 17/09/2019 | 08:39 | Lượt xem: 360
Hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2019-2020 vê công tác pháp chế

Chỉ thị 3031 của Bộ GDĐT về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2016-2017 của Ngành Giáo dục

Ngày đăng 18/10/2016 | 03:12 | Lượt xem: 479
Chi thi so 3031BGDDT ve nhiem vu chu yeu nam hoc 2016-2017

Văn bản số 03 (văn bản hợp nhất) hành chính quy định đánh giá học sinh Tiểu học

Ngày đăng 18/10/2016 | 03:09 | Lượt xem: 475
Van ban so 03 (van ban hop nhat) ban hanh quy dinh danh gia hoc sinh TH

Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT sửa đổi đánh giá học sinh tiểu học

Ngày đăng 18/10/2016 | 03:06 | Lượt xem: 444
Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT sửa đổi đánh giá học sinh Tiểu học

GÓP Ý VỀ ĐIỀU LỆ TRƯỜNG TIỂU HỌC

Ngày đăng 24/07/2015 | 04:19 | Lượt xem: 649
CÔNG VAN 766 - SGD - GDTH

Điều lệ trường tiểu học

Ngày đăng 23/10/2008 | 12:00 | Lượt xem: 637
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT...

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2008-2009 đối với GDTH

Ngày đăng 21/10/2008 | 12:00 | Lượt xem: 651
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ...

Visitor Tracking

User Online: 1246
Total visited: 5060637

Thời tiêt các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh