Trang chủ

Văn bản- Tài liệu Sở GD-ĐT

Tổ chức các cuộc thi, giao lưu giáo viên, học sinh Tiểu học Thành phố

Ngày đăng 18/10/2016 | 03:35 | Lượt xem: 211
To chuc cac thi, giao lưu, học sinh Tieu học Thanh pho

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017

Ngày đăng 18/10/2016 | 03:32 | Lượt xem: 193
huong dan thuc hien nhiem vu nam hoc 2016-2017

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2015-2016- GIÁO DỤC TIỂU HỌC

Ngày đăng 07/09/2015 | 04:14 | Lượt xem: 309
CÔNG VAN 941 - SGD - GDTH(1.1)[1][1] CÔNG VAN 941 - SGD - GDTH(1.2)[1][1] CÔNG VAN 941 -SGD - GDTH(2)[1][1] CÔNG VAN 941 -SGD - GDTH(3)[1][1]

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2015-2016

Ngày đăng 07/09/2015 | 04:06 | Lượt xem: 337
CÔNG VAN 941 - SGD - GDTH(1.1)[1][1]

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHUYÊN MÔN GDTT-NĂM HỌC 2015-2016

Ngày đăng 07/09/2015 | 04:01 | Lượt xem: 311
HƯỚNG DẪN  THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHUYÊN MÔN GDTT-NĂM HỌC 2015-2016

Visitor Tracking

User Online: 741
Total visited: 1688779

Thời tiêt các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh