Trang chủ

Hoạt động công đoàn

Danh sách trích ngang ủy viên BCH, UBKT Công Đoàn cơ sở

Ngày đăng 21/01/2014 | 12:00 | Lượt xem: 884
 Chi tiết vui lòng download file đính kèm phía dưới:

Danh sách đoàn viên công đoàn năm 2013-2014

Ngày đăng 21/01/2014 | 12:00 | Lượt xem: 954
Chi tiết vui lòng download file đính kèm phía dưới:

Hồ sơ hành chính Công Đoàn

Ngày đăng 21/01/2014 | 12:00 | Lượt xem: 814
Chi tiết vui lòng download file đính kèm phía dưới:

Lịch chỉ đạo công tác Công Đoàn năm 2013-2014

Ngày đăng 21/01/2014 | 12:00 | Lượt xem: 771
                                CÔNG...

Quy chế phối hợp công tác giữa chính quyền và công đoàn nhà trường

Ngày đăng 21/01/2014 | 12:00 | Lượt xem: 680
  QUY CHẾ PHỐI HỢP CÔNG TÁC GIỮA CHÍNH QUYỀN VÀ CÔNG ĐOÀN NHÀ TRƯỜNG   CHƯƠNG 1: QUY TẮC CHUNG Điều 1: ...

Kiểm tra Công đoàn Cơ sở - Trường Tiểu học Kim Đồng

Ngày đăng 21/03/2011 | 12:00 | Lượt xem: 456
     Thực hiện Chưong trình công tác và kế hoạch chỉ đạo công tác Công đoàn của Công đoàn Giáo dục Quận Ngô Quyền năm học 2010-2011.      Công đoàn Giáo...

Trường Tiểu học Kim Đồng triển khai kế hoach thu gom giấy loại năm học 2010-2011.

Ngày đăng 21/03/2011 | 12:00 | Lượt xem: 540
  Thực hiện công văn số 19/CVLT- GD ngày 02/3/2011 của Sở Giáo dục - Đào tạo và Công Đoàn Giáo dục Hải Phòng về việc " Thu Gom Giấy loại năm học 2010-2011".

Vận động xây dựng quỹ hỗ trợ giáo dục vùng sâu,vùng xa và quỹ tình nghĩa - Trường TH Kim Đồng

Ngày đăng 21/03/2011 | 12:00 | Lượt xem: 449
     Thực hiện công văn số 1145/CVLT-GD ngày 07/12/2009 của Sở GD-ĐT và Công đoàn Giáo dục Hải Phòng về việc "Tiếp tục chủ trương thực hiện cuộc vận động hỗ trợ GD miền núi,...

Tổng kết hoạt động công đoàn và phương hướng hoạt động trong năm học mới

Ngày đăng 01/09/2010 | 12:00 | Lượt xem: 416
Sáng ngày 1/9, toàn bộ công đoàn trường Tiểu học Kim Đồng đã sinh hoạt. Tới dự có các đồng chí trong Ban giám hiêụ nhà trường và ban chấp hành Công đoàn cùng sự có mặt của toàn bộ thành viên...

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN NHIỆM KỲ 2009-2011

Ngày đăng 08/10/2009 | 12:00 | Lượt xem: 431
Héi nghÞ CBCC trư êng tiÓu häc Kim §ång. N¨m häc   2009-2010 ®­îc tæ chøc   vµo håi: 8h, ngµy 03/10/2009 t¹i trưêng tiÓu häc Kim §ång víi sù tham dù cña 42 ®¹i biÓu. §¹i héi...

Thống kê truy cập

Đang online: 1589
Tổng số truy cập: 3319610

Thời tiêt các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh