Trang chủ

Kế hoạch

Kế hoạch thi giải toán qua mạng trường Tiểu Học Kim Đồng năm học 2013-2014
Ngày đăng 24/12/2013 | 12:00 | Lượt xem: 323

UBND QUẬN NGÔ QUYỀN           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH  KIM ĐỒNG                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  

         Số:       /KH-KĐ                          Phường Gia Viên, ngày 10  tháng 12  năm 2013

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC HỘI THI GIẢI TOÁN QUA MẠNG CẤP TRƯỜNG

NĂM HỌC 2013 - 2014

 

Căn cứ công văn số 5478/BGD&ĐT-GDTH ngày 8 tháng 8 năm 2013 của Bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo về hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2013-2014 đối với giáo dục tiểu học;

Căn cứ hướng dẫn về việc hướng dẫn thực hiện  nhiệm vụ năm học 2013-2014 của Trường Tiểu học Kim Đồng;

Căn cứ tình hình thực tế, Trường Tiểu học Kim Đồng xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thi giải toán qua Internet cấp trường năm học 2013- 2014 cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH CỦA HỘI THI:

            1. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học tại trường;

            2. Giúp giáo viên và học sinh làm quen với sân chơi trực tuyến môn toán;

            3. Tạo điều kiện cho học sinh sử dụng Internet như một phương thức học tập, học sinh được luyện tập và tự kiểm tra, đánh giá năng lực học tập môn toán;

            4. Tạo môi trường thân thiện, lành mạnh để học sinh tích cực giao lưu, học tập;

5.  Rèn luyện sự nhanh nhẹn, trong tư duy tính toán của học sinh. - Đồng thời giáo dục cho các em sự cẩn thận, chính xác, khoa học và say mê học toán cũng như vận dụng trong thực tế cuộc sống.

6.Chọn tất cả các học sinh đạt số điểm theo quy định (đạt 75 % số điểm trở lên sẽ được công nhận).

II- THỂ LỆ  HỘI THI

         1. Đối tượng

         Học sinh từ lớp 1 đến lớp 5 đã hoàn thành xong vòng thi 9.

2. Số lượng:

    Tùy theo năng lực của học sinh, giáo viên lựa chọn học sinh tham gia.

3. Thời gian, địa điểm.

Ngày 30/12/2013:

Ca thi

Khối

Thời gian thi

Ca 1

1

8h00 đến 9h00

Ca 2

2

9h05 đến 10h05

Ca 3

3

10h15 đến 11h15

Ca 4

4

13h30 đến 14h30

Ca 5

5

14h35 đến 15h35

 

Địa điểm: Phòng Tin học trường Tiểu học Kim Đồng

 3. Những dụng cụ học sinh được mang vào phòng thi:

- Bút chì, compa, thươc kẻ, bút mực, bút bi, giấy nháp

Lưu ý: Tuyệt đối không mang máy tính cầm tay vào phòng thi

           

III. BAN TỔ CHỨC - BAN GIÁM KHẢO - GIÁM THỊ HỘI THI:

1. Đ/c: Đặng Thị Bích Liên                      Hiệu trưởng                Trưởng ban

2. Đ/c: Phạm Thị Huế                             PHT                              Phó ban

3. Đ/c: Hồ Thúy Mai                           PHT                                  Phó ban

4. Đ/c: Lê Thị Tuyết Lan             GV Tin học                  Thành viên

5. Đ/c:Nguyễn Trí Thức                   GV Tin học             Thành viên

IV. THỜI GIAN ĐĂNG KÝ DỰ THI :

Các khối nộp danh sách HS dự thi theo mẫu (Phần Excel). Ngày nộp hồ sơ về cho chuyên môn:  24/12/2013 (Phạm Thị Huế)

 

 KHỐI:…..       DANH SÁCH HỌC SINH DỰ THI GIẢI TOÁN QUA MẠNG

                                                  Năm học: 2013 – 2014

 

STT

Họ và tên

Lớp

Nữ

Ngày, Tháng, Năm sinh

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trên đây là kế hoạch tổ chức hội thi giải toán qua mạng cấp trường năm học 2013 - 2014 của Trường Tiểu Kim Đồng. Rất mong tất cả giáo viên chủ nhiệm, học sinh tham gia và thực hiện nghiêm túc nhằm hoàn thành tốt kế hoạch nhiệm vụ năm học.

                                                                                                                                                                                     

      HIỆU TRƯỞNG DUYỆT                                            NGƯỜI LẬP

 

 

 

 

                

 

      Đặng Thị Bích Liên                                                       Phạm Thị Huế

                  

                  

                                                                               

 

 

 

Thống kê truy cập

Đang online: 2981
Tổng số truy cập: 3479047

Thời tiêt các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh