Trang chủ

Kế hoạch

Kế hoạch kiểm tra học kì 1 năm học 2013-2014
Ngày đăng 17/12/2013 | 12:00 | Lượt xem: 368

Căn cứ kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2013 - 2014 của BGD&ĐT, SGD&ĐT; Căn   cứ kế họach triển khai kiểm tra học kì I, năm học 2013 – 2014 ngày 03 tháng   12   năm 2013 của PGD&ĐT quận Ngô Quyền;

UBND QUẬN NGÔ QUYỀN

TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM ĐỒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

       Số:     /KH – THKĐ                               Quận Ngô Quyền, ngày 08 tháng 12 năm 2013

 

KẾ HOẠCH KIỂM TRA HỌC KÌ I

NĂM HỌC 2013 – 2014

 


Căn cứ kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2013 - 2014 của BGD&ĐT, SGD&ĐT;

Căn  cứ kế họach triển khai kiểm tra học kì I, năm học 2013 – 2014 ngày 03 tháng  12  năm 2013 của PGD&ĐT quận Ngô Quyền;

            Căn cứ thực trạng Trường Tiểu học Kim Đồng, BGH nhà trường đã  triển khai kế hoạch kiểm tra học kì I, cụ thể như sau:

I. Các môn kiểm tra chung đề, thống nhất toàn quận ( ra đề, in sao đề đến mỗi học sinh ).

 

Khối

Môn kiểm tra

Thời gian

Thời lượng kiểm tra

5

Toán; Tiếng việt; Tiếng Anh

Thứ 3, ngày 24/12/2013

Tiếng Việt: 90 phút

(Kể cả thời gian đọc)

Toán         : 40 phút

Tiếng Anh: 40 phút

4

Toán; Tiếng việt; Tiếng Anh

Thứ 4, ngày 25/12/2013

Tiếng Việt: 90 phút

(Kể cả thời gian đọc)

Toán         : 40 phút

Tiếng Anh: 40 phút

3

Toán; Tiếng việt; Tiếng Anh

Thứ 5, ngày 26/12/2013

Tiếng Việt: 90 phút

(Kể cả thời gian đọc)

Toán         : 40 phút

Tiếng Anh: 40 phút

2

Toán; Tiếng việt

Thứ 6, ngày 27/12/2013

Tiếng Việt: 90 phút

(Kể cả thời gian đọc)

Toán         : 40 phút

II.   Các môn kiểm tra chung đề, thống nhất toàn trường ( ra đề, in sao đề đến mỗi học sinh ).

Khối

Môn kiểm tra

Thời gian

Thời lượng kiểm tra

1

Toán; Tiếng việt;

Sáng thứ 2, ngày 23/12/2013

Tiếng Việt: 60 phút

(Kể cả thời gian đọc)

Toán         : 40 phút

 

4,5

Khoa học, Lịch sử, Địa lí

Sáng ngày 20/12/2013

Khoa học:  35phút

Lịch sử: 35phút

 

Địa lí:35phút

 

1,2

Tiếng Anh

Tuần 17(Từ ngày  16/12- 20/12/2013)

40 phút

1,2,3,4,5

Tin học

Tuần 17(Từ ngày  16/12- 20/12/2013)

40 phút

III.           Thời gian biểu

·         Ngày 23/ 12 / 2013:

Sáng ngày 23/ 12/ 2013: Lớp 1-  Kiểm tra môn Tiếng Việt, Toán 

(HS ngồi theo lớp )

 

Thời gian

Môn thi

7 giờ 30 phút ® 8 giờ 10 phút

Tiếng việt lớp 1 ( Bài viết ).

8 giờ 10 phút ® 8  giờ 40 phút

Kiểm tra đọc

8  giờ 40 phút         ® 9 giờ  10 phút

Thu bài, triển khai môn tiếp theo.

9 giờ 10 phút           ® 9  giờ 50 phút

Toán lớp 1

·         Ngày 24/ 12 / 2013:

a.Sáng ngày 24/ 12/ 2013: Lớp 5 -Kiểm tra môn Tiếng Việt

(HS ngồi theo số BD )

 

Thời gian

Môn thi

7 giờ 30 phút ® 8 giờ 30 phút

Tiếng việt lớp 5 ( Bài viết ).

8 giờ 30 phút ® 9 giờ

Kiểm tra đọc

 

b.Chiều ngày 24 / 12/ 2013: Lớp 5 - Kiểm tra môn Toán và Tiếng Anh

(HS ngồi theo số BD )

 

Thời gian

Môn thi

14 giờ 00 phút ® 14 giờ 40 phút

Toán lớp 5.

14 giờ 40 phút ® 15 giờ

Thu bài, triển khai môn tiếp theo.

15 giờ 00 phút ® 15 giờ 40 phút

Tiếng Anh lớp 5.

 

·         Ngày 25/ 12 / 2013:

a.Sáng ngày 25/ 12/ 2013: Lớp 4 -Kiểm tra môn Tiếng Việt

(HS ngồi theo số BD )

 

Thời gian

Môn thi

7 giờ 30 phút ® 8 giờ 30 phút

Tiếng việt lớp 4 ( Bài viết ).

8 giờ 30 phút ® 9 giờ

Kiểm tra đọc

 

b.Chiều ngày 25/ 12/ 2013: Lớp 4 - Kiểm tra môn Toán và Tiếng Anh

(HS ngồi theo số BD )

 

Thời gian

Môn thi

14 giờ 00 phút ® 14 giờ 40 phút

Toán lớp 4.

14 giờ 40 phút ® 15 giờ

Thu bài, triển khai môn tiếp theo.

15 giờ 00 phút ® 15 giờ 40 phút

Tiếng Anh lớp 4.

 

·         Ngày 26/ 12 / 2013:

a.     Sáng ngày 26/ 12/ 2013: Lớp 3 - Kiểm tra môn Tiếng Việt

(HS ngồi theo số BD )

 

Thời gian

Môn thi

7 giờ 30 phút ® 8 giờ 30 phút

Tiếng việt lớp 3 ( Bài viết ).

8 giờ 30 phút ® 9 giờ

Kiểm tra đọc

 

b.    Chiều ngày 26 / 12/ 2013: Lớp 3 ( Kiểm tra môn Toán và Tiếng Anh )

(HS ngồi theo số BD )

 

Thời gian

Môn thi

14 giờ 00 phút ® 14 giờ 40 phút

Toán lớp 3.

14 giờ 40 phút ® 15 giờ

Thu bài, triển khai môn tiếp theo.

15 giờ 00 phút ® 15 giờ 40 phút

Tiếng Anh lớp 3.

 

  • Ngày 27/ 12 / 2013:

Sáng ngày 27 / 12/ 2013: Lớp 2- Kiểm tra môn Tiếng Việt , Toán

 (HS ngồi theo số BD )

 

Thời gian

Môn thi

7 giờ 30 phút ® 8 giờ 30 phút

Tiếng việt lớp 2

8 giờ 30 phút ® 9 giờ

Kiểm tra đọc

9 giờ             ® 9 giờ 30 phút

Thu bài, triển khai môn tiếp theo.

9 giờ 30 phút           ® 10 giờ 10 phút

Toán lớp 2

 

III. Tổ chức thực hiện

1.      Thời gian làm bài:

-   Buổi sáng: Từ 7 giờ 30 phút.

-   Buổi chiều: Từ 14 giờ; 30 phút nghỉ giữa các môn thi.

2. Chấm thi:  

-Tổ chức dọc phách, chấm chung tại trường

- Thời gian: Chiều  ngày 27 /12 /2013

 

HIỆU TRƯỞNG DUYỆT                                        Ngày 08  tháng 12   năm 2013

            ( đã duyệt)                                                                 PHÓ  HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                   ( đã kí)

 

 

 

 

Đặng Thị Bích Liên                                                                        Phạm Thị Huế

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANH SÁCH  GIÁO VIÊN COI THI KIỂM TRA HỌC KÌ I

Năm học 2013 – 2014

 

Số TT

Họ và tên GV

Nhiệm vụ

1

Đỗ Thị Kim Dung

Coi thi HS khối 1

-Sáng ngày 23/ 11/2013

2

Vũ Hải Yến

3

Đặng Thị Mai Xuân

4

Nguyễn  Thị Hồng Phượng

5

Nguyễn Thị Nga

6

Vũ Thị Nguyễn Thuỷ

7

Nguyễn Thị Thu Thủy

Coi thi HS khối 5

-Ngày 24/ 12/2013 

8

Trần Thị Xuân Mai

9

Lê Tuyết Hạnh

10

 Nguyễn Thị Tý

11

Phí Thị Thu Huyền

12

Lưu Ngọc Diệp

13

Nguyễn Thị Tiệp

14

Bạch Tuyết Lan

15

Đỗ Thị Kim Dung

16

Nguyễn  Thị Hồng Phượng

17

Vũ Hoàng Hà

18

Đỗ Văn Tùng

19

Nguyễn Thị Thu Thủy

Coi thi HS khối 4

-Ngày 25/12/2013

 

20

Trần Thị Xuân Mai

21

Lê Tuyết Hạnh

22

 Nguyễn Thị Tý

23

Phí Thị Thu Huyền

24

Bùi Hữu Tuyến

25

Nguyễn Thị Nhàn

26

Ngô Thị Hoa

27

Bùi Hữu Tuyến

 Coi thi HS khối 3

-Ngày  26/12/2013 

 

28

Nguyễn Thị Nhàn

29

Ngô Thị Hoa

30

Vũ Hải Yến

31

Đặng Thị Mai Xuân

32

Bùi Thị Lệ Thu

33

Nguyễn Thị Thu Hà

34

Vũ Thanh Huế

35

Bùi Thị Lệ Thu

Coi thi HS khối  2

-Sáng ngày  27/12/2013 

 

36

Nguyễn Thị Thu Hà

37

Vũ Thanh Huế

38

Lưu Ngọc Diệp

39

Nguyễn Thị Tiệp

40

Bạch Tuyết Lan

41

Vũ Thị  Nguyễn Thủy

42

 Nguyễn Ngọc Quang

43

 Vũ Hoàng Hà

44

Nguyễn Thị Nga

45

 Hoàng Thị NgọcPhượng

46

Nguyễn Trí Thức

47

Phan Thị Huỳ

Giám Thị hành lang

48

Lê Thị Thu Hà

 Dọc phách

 

49

Hoàng Thị Ngọc Phượng

50

Lê Thị Tuyết Lan

 Thư kí,  dọc phách

 

 

 

 

 

Thống kê truy cập

Đang online: 2958
Tổng số truy cập: 3479052

Thời tiêt các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh