Trang chủ

Kế hoạch

Kế hoạch Đội tháng 3
Ngày đăng 03/03/2014 | 12:00 | Lượt xem: 715

- Duy trì nề nếp học đường.

- Họp BCH liên đội triển khai kế hoạch tháng.

- Phát động phong trào thi đua học tốt chào mừng ngày 8/3 và 26/3.

- Phát động phong trào ủng hộ xây dựng " Tủ sách tri thức của em"

- Tặng học bổng " Thắp sáng ước mơ"

- Tham gia thi sơn ca cấp Quận và thành phố.

- Kiểm tra hồ sơ sổ sách Đội của các lớp

- Tập huấn điều lệ Đội cho học sinh khối 3.

- Thu nộp " Tủ sách tri thức cho em"

- Tập luyện cho chuyên đề Đội cấp thành phố

- Phát động cuộc thi viết " Chúng em học tập theo tấm gương Bác Hồ" và thu nộp về Quận đúng tiến độ thời gian

- Kết nạp đội viên mới.

- Tập luyện chuẩn bị cho chuyên đề Đội cấp thành phố.

- Tổ chức tuyên truyền về các dịch bệnh mùa hè và về Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.

- Tổ chức chuyên đề Đội cấp thành phố

 

XẾP  LOẠI  THI  ĐUA - THÁNG 2 /2014

STT

Lớp

Tuần 1

Tuần 2

Tuần 3

Tuần 4

Điểm thưởng

Tổng điểm

Xếp thứ

Xếp loại

Khối

Trường

1

1A1

 

 

150

150

+ 5

305

1

3

XS

2

1A2

 

 

150

150

+2

302

2

5

XS

3

1A3

 

 

150

150

+2

302

2

5

XS

4

2A1

 

 

150

150

+5

305

1

3

XS

5

2A2

 

 

146

147

 

293

2

15

T

6

2A3

 

 

147

146

 

293

2

15

T

7

3A1

 

 

150

149

+2

301

2

8

XS

8

3A2

 

 

150

149

+2

301

2

8

XS

9

3A3

 

 

150

150

+2

302

1

5

XS

10

4A1

 

 

149

149

+2

300

3

11

XS

11

4A2

 

 

149

150

+ 2

301

2

8

XS

12

4A3

 

 

149

150

+ 15

314

1

1

XS

13

5A1

 

 

149

149

+2

300

2

11

XS

14

5A2

 

 

149

149

+2

300

2

11

XS

15

5A3

 

 

150

149

+ 10

309

1

2

XS

Thống kê truy cập

Đang online: 2854
Tổng số truy cập: 3478852

Thời tiêt các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh