Trang chủ

Kế hoạch

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HƯỞNG ỨNG "NGÀY ASEAN PHÒNG, CHỐNG SỐT XUẤT HUYẾT"
Ngày đăng 10/09/2015 | 03:43 | Lượt xem: 1025

 

 

UBND QUẬN NGÔ QUYỀN

TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM ĐỒNG

 

Số:       / KH-THK

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Gia Viên, ngày     tháng     năm 2015

 

   

KẾ HOẠCH

Tổ chức hoạt động hưởng ứng "Ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết" 

Lần thứ 5, năm 2015

          Ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết là sáng kiến của 10 nước thành viên ASEAN và Tổ chức Y tế thế giới nhằm nâng cao ý thức của cộng đồng trong hoạt động phòng, chống bệnh sốt xuất huyết. Từ năm 2011, các nước thành viên ASEAN đều tổ chức các sự kiện thiết thực để hưởng ứng "Ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết" vào tháng 6 hàng năm.

Thực hiện công văn số 46/CV-PGD về việc tổ chức hoạt động hưởng ứng  "Ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết" lần thứ 5, năm 2015. Căn cứ tình hình thực tế, trường Tiểu học Kim Đồng xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng như sau:

I. MỤC TIÊU

- Nâng cao nhận thức và kĩ năng phòng chống dịch Sốt xuất huyết của học sinh, giáo viên trong trường học, chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với diễn biến của dịch sốt xuất huyết.

- Góp phần làm tốt công tác tuyên truyền phòng, chống dịch sốt xuất huyết trong cộng đồng.

- Góp phần giảm tối đa tác hại khi dịch sốt xuất huyết xảy ra trong trường học, cộng đồng.

II. NỘI DUNG

- Thành lập, kiện toàn ban chỉ đạo công tác y tế  của nhà trường để chăm sóc, bảo vệ, giáo dục sức khỏe cho học sinh. Đặc biệt là chỉ đạo, triển khai công tác phòng, chống dịch sốt xuất huyết.

- Phối hợp với Trung tâm Y tế phường Gia Viên triển khai thực hiện các hoạt động hưởng ứng "Ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết".

- Tổ chức và huy động học sinh tham gia chiến dịch diệt loăng quăng, bọ gậy theo hướng dẫn của ngành Y tế. Phối hợp với UBND phường treo băng zôn, pa-nô, áp phích, khẩu hiệu về chủ đề "Ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết" năm 2015 tại cổng trường theo nội dung các thông điệp của Bộ Y tế.

- Triển khai mạnh mẽ các hoạt động tuyên truyền tới phụ huynh, người dân trong cộng đồng về các biện pháp phòng chống bệnh sốt xuất huyết.

III. TỔ CHỨCTHỰC HIỆN

1.Thời gian, địa điểm:

-Thời gian: Từ 15/6/2015 đến 30/6/2015

-Địa điểm: Tại Nhà trường, gia đình và cộng đồng.

1.Kinh phí:

-Nguồn kinh phí hỗ trợ từ Nhà trường.

2.Các hoạt động cụ thể:

- Tuyên truyền sâu rộng trong CB-GV-NV, học sinh và phụ huynh về cách phòng chống dịch sốt xuất huyết. Giữ gìn vệ sinh môi trường nhà trường, gia đình và cộng đồng.

- Tổ chức lao động vệ sinh môi trường trường học, các lớp học mở cửa thông thoáng.

- Nhắc nhở học sinh vệ sinh cá nhân sạch sẽ.  Nằm ngủ phải có màn, mặc quần áo dài phòng muỗi đốt ngay cả ban ngày.  Tránh những nơi muỗi vằn ẩn nấp, hoạt động như: nơi khuất, nơi tranh tối, tranh sang, buổi chiều tối hoặc sáng sớm.

- Khơi thông cống rãnh.

- Phun thuốc diệt muỗi.

- Thực hiện các biện pháp diệt loăng quăng, bọ gậy bằng cách thả cá vào dụng cụ chứa nước; đậy kín tất cả các dụng  cụ chứa nước để muỗi không vào đẻ trứng; lật úp các dụng cụ không chứa nước; thay nước bình hoa; bỏ muối hoặc dầu vào bát nước kê chân chạn.

- Loại bỏ các vật liệu phế thải, các hốc nước tự nhiên không cho muỗi đẻ trứng như chai, lọ, mảnh chai, vỏ dừa, mảnh lu vỡ, lốp, vỏ xe cũ, hốc tre, bẹ lá…

 

Nơi nhận:

- BGH;

- Các ban ngành, đoàn thể;

- Các tổ khối;

- Lưu : VT.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ  HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

 

 

Vũ Thị Thanh Nhàn

 

 

 

 

 

 

Thống kê truy cập

Đang online: 2861
Tổng số truy cập: 3478893

Thời tiêt các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh