Trang chủ

Kế hoạch

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÔNG TÁC GIÁO DỤC AN TOÀN GIAO THÔNG - NĂM HỌC 2015-2016
Ngày đăng 16/09/2015 | 03:48 | Lượt xem: 1066

     UBND QUẬN NGÔ QUYỀN

 TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM ĐỒNG

Số:     /KH-THKĐ    

    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

    Quận Ngô Quyền, ngày    tháng  năm 2015

 

 

KẾ HOẠCH

Triển khai thực hiện công tác giáo dục an toàn giao thông

Năm học 2015-2016

 

          Thực hiện văn bản chỉ đạo số 4339/BGDDT-CTHSSV ngày 15 tháng 8 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Công văn số 781/SGDDT-QLCTHSSV ngày 19 tháng 8 năm 2014 của  Sở giáo dục và Đào tạo  về việc tăng cường triển khai công tác giáo dục ATGT đầu năm học 2014-2015;

Thực hiện công văn số 75/PGD&ĐT Quận Ngô Quyền ngày 25 tháng 8 năm 2014 về việc tăng cường triển khai công tác giáo dục ATGT năm học 2014-2015;

Căn cứ vào đặc điểm, tình hình, kết quả thực hiện công tác ATGT của nhà trường trong những năm học qua,

Trường Tiểu học Kim Đồng  xây dựng kế hoạch  thực hiện công tác giáo dục an toàn giao thông năm học 2015-2016  như sau: 

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Giúp CBGV – CNV, học sinh và các bậc phụ huynh học sinh nắm vững và tuân thủ mọi biện pháp an toàn khi tham gia giao thông.      

- Thay đổi căn bản nhận thức của tập thể cán bộ giáo viên – công nhân viên, học sinh nhà trường đối với công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng cùng với các nhiệm vụ về phát triển Kinh tế – Xã hội của địa phương.    

- Giáo dục thói quen cư xử có văn hóa, đúng luật pháp, xóa bỏ những thói quen tùy tiện vi phạm quy tắc giao thông, hình thành ý thức tự giác tuân thủ chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông, nhất là đối tượng  học sinh; tạo môi trường giao thông trật tự, an toàn, văn minh, thân thiện làm cơ sở để từng bước hình thành "văn hóa giao thông" trong mỗi người khi tham gia giao thông..

- Nâng cao trách nhiệm và hiệu quả công tác phối hợp của nhà trường với chính quyền địa phương và các đoàn thể chính trị trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

2. Yêu cầu:

- Kết hợp giáo dục chính khóa với các hoạt động ngoại khóa, lồng ghép giáo dục an toàn giao thông với các cuộc vận động, các phong trào thi đua lớn của Ngành và các hoạt động của nhà trường.

- Tập trung các hình thức tuyên truyền trực quan sinh động bằng các hình thức tổ chức như ứng dụng công nghệ thông tin, băng đĩa, phim ảnh, tiểu phẩm,… để nâng cao hiệu quả của công tác giáo dục an toàn giao thông; giáo dục có hiệu quả, không phô trương hình thức và trên tinh thần tiết kiệm.

- Tăng cường phối hợp, phát huy vai trò của các tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh của nhà trường trong việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục an toàn giao thông cho học sinh.

II. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

1. Công tác chỉ đạo

- Kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện công tác an toàn giao thông

- Xây dựng kế hoạch thực hiện 

2. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật:

a. Đối tượng tuyên truyền:

- Tập thể cán bộ giáo viên - công nhân viên; học sinh .

-  Các bậc phụ huynh học sinh.

- Các hộ dân cư và những người dân buôn bán nhỏ xung quanh khu vực cổng trường.

         b. Nội dung tuyên truyền:

- Tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về an toàn giao thông trong từng lĩnh vực .

- Tuyên truyền các thiệt hại và những ảnh hưởng to lớn do các vụ tai nạn giao thông mang đến cho mỗi gia đình và cho toàn xã hội. 

        c. Biện pháp tuyên truyền

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng các khẩu hiệu tuyên truyền như:

              + "An toàn giao thông – trách nhiệm của mỗi người".

             +  "Hãy nói không với rượu, bia khi tham gia giao thông".

             + "Đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe máy".

             + "Tuân thủ quy định tốc độ khi lái xe".

                 …

- Tổ chức học tập các văn bản, nghị quyết ... liên quan đến trật tự an toàn giao thông.

- Tăng cường công tác tuyên truyền đến tất cả cán bộ giáo viên, công nhân viên , các em học sinh và các bậc phụ huynh trong nhà trường những vấn đề về an toàn giao thông và ý thức khi tham gia giao thông, thu hút sự quan tâm của toàn xã hội, tạo sự đồng thuận trong và ngoài nhà trường đối với các hoạt động bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

- Phổ biến kiến thức an toàn giao thông trong mọi lĩnh vực giao thông như: giao thông đường bộ, đường thuỷ, đường sắt...

- Đẩy mạnh và đa dạng hoá các hình thức tuyên truyền kiến thức pháp luật về ATGT như: Phát thanh măng non, giáo dục lồng ghép vào môn Đạo đức,  các môn học  và tiết GDTT; sử dụng thông điệp, tờ rơi, băng zôn, khẩu hiệu, tranh ảnh, chuyên đề ...

      3. Công tác triển khai, kiểm tra, giám sát và thi đua, khen thưởng

- Quán triệt tới toàn thể cán bộ - giáo viên – người lao động và các bậc phụ huynh học sinh thực hiện nghiêm túc quy định không uống rượu, bia trước khi điều khiển phương tiện giao thông, quy định về đội mũ bảo hiểm khi điều khiển và ngồi trên xe mô tô hoặc xe gắn máy. Nghiêm túc tuân thủ các quy tắc an toàn giao thông.

- Tổ chức cho phụ huynh và học sinh kí cam kết thực hiện tốt vấn đề an toàn giao thông. 

- Phối hợp cùng các đ/c trong chi đoàn giáo viên, quyết tâm xây dựng mô hình "Cổng trường an toàn giao thông". Phân công  Chi đoàn GV trực đầu giờ, lúc HS tan trường. Tránh trường hợp ùn tắc giao thông vào các giờ cao điểm ở cổng trường.

- Phối kết hợp cùng với lực lượng công an phường và lực lượng thanh niên xung kích phường Gia Viên giải toả các hàng quán xung quanh cổng trường để tạo ra khu vực thông thoáng cho các bậc phụ huynh học sinh đưa đón con em, đảm bảo an toàn giao thông, không ùn tắc vào các giờ cao điểm. 

- Xây dựng và áp dụng các mô hình an toàn giao thông như:

          + Đối với học sinh đi bộ đến trường, GVCN cần hướng dẫn HS  đi trên vỉa hè bên phải, đặc biệt chú ý qua đường an toàn.

          + Đối với học sinh đi xe đạp đến trường, yêu cầu học sinh để xe thật hợp lí, đúng nơi quy định. GVCN hướng dẫn các em cách đi xe đạp an toàn đến trường và về nhà.

          + Đối với học sinh được bố (mẹ) đưa đón  đi học, phải tuân thủ mọi quy định của luật ATGT .  Triển khai họp với phụ huynh để tuyên truyền nhắc nhở và kí cam kết việc không giao xe máy cho học sinh chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe và cam kết đội mũ bảo hiểm cho học sinh khi ngồi trên mô tô, xe gắn máy.

+ Tổ chức cho HS kí cam kết nghiêm túc thực hiện việc điều khiển xe gắn máy và các phương tiện xe hai  bánh chạy bằng điện phải đội mũ bảo hiểm, không lạng lách, đánh võng, không chở  quá số người theo quy định và không dàn  hàng hai, hàng ba khi tham gia giao thông. Bản cam kết phải kí 02 bản, 01 bản nhà trường giữ, 01 bản giao cho HS giữ và giáo viên chủ nhiệm kiểm tra nhắc nhở hàng tuần.

- Phối hợp cùng chi đoàn GV và TPT Đội hướng dẫn cho CBGV, học sinh và các bậc phụ huynh hoàn thiện các kĩ năng khi tham gia giao thông như: kĩ năng lái xe an toàn; cách chọn mũ bảo hiểm có chất lượng; cách xử lí các tình huống có nguy cơ xảy ra tai nạn; chạy đúng làn đường, đúng tốc độ, chấp hành các tín hiệu đèn báo…

- Tổ chức cho các em học tập và tìm hiểu về an toàn, phòng tránh tai nạn đuối nước.

- Tổ chức cho CB – GV - NLĐ, học sinh và phụ huynh kí cam kết không vi phạm luật ATGT. Xác định nội dung đảm bảo trật tự ATGT là tiêu chí thi đua, khen thưởng của nhà trường. Hành vi vi phạm trật tự ATGT được đưa vào đánh giá, phân loại hạnh kiểm học sinh và bình bầu xét các danh hiệu thi đua: LĐTT… của CB – GV - NLĐ. Ban chỉ đạo sẽ đưa ra những quy định cụ thể việc xử lí kỉ luật phù hợp với các trường hợp vi phạm để răn đe, giáo dục, thông báo công khai trong toàn trường, trong các cuộc họp PHHS để cùng rút kinh nghiệm và thực hiện.

III. THỜI GIAN THỰC HIỆN

- Triển khai bắt đầu từ ngày 15/08/2015.

- Tổng kết và báo cáo kết quả thực hiện: 15/9/2016

          IV. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ:

1. Đ/c  Đặng Thị Bích Liên  -  Bí thư chi bộ  -  Hiệu trưởng:

- Kiện toàn ban chỉ đạo thực hiện kế hoạch công tác giáo dục an toàn giao thông năm học 2015-2016  trong nhà trường.

- Giới thiệu cho CB–GV–NLĐ tìm hiểu những văn bản pháp luật liên quan đến An toàn giao thong (Cổng trường An toàn giao thông); Công điện số 482/CĐ-TTG ngày 17/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ; Các Công văn chỉ đạo công tác giáo dục ATGT trong năm học 2015-2016 của BGD&ĐT, SGD&ĐT và PGD&ĐT

2. Đ/c Vũ Thị Thanh Nhàn  -   Phó Hiệu trưởng:

- Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện công tác giáo dục an toàn giao thông năm học 2015-2016  trong nhà trường.

3. Đ/c Nguyễn Thị Loan- Chủ tịch công đoàn:

- Giới thiệu đến HS toàn trường những văn bản luật về :  ATGT

- Tổ chức chuyên đề ngoại khoá (hoặc phát thanh măng non) tuyên truyền Luật ATGT, phòng tránh tai nạn đuối nước.

- Xây dựng và áp dụng các mô hình an toàn giao thông đối với HS toàn trường.

- Tổ chức cho CBGV, học sinh và phụ huynh kí cam kết không vi phạm luật ATGT

4. Chi đoàn thanh niên + Tổ ngoại khóa:

- Phối kết hợp cùng với lực lượng công an phường và lực lượng thanh niên xung kích phường Gia Viên giải toả các hàng quán xung quanh cổng trường.

          -  Xây dựng mô hình "Cổng trường an toàn giao thông"

- Trang trí, treo băng zôn, panô, áp phích tại trường để tuyên truyền.

5. Giáo viên:

- Tích hợp, lồng ghép nội dung giáo dục pháp luật về ATGT vào các tiết học Đạo đức, các môn học, các tiết hoạt động tập thể, ứng dụng CNTT vào các tiết học nhằm tăng cường hiệu quả dạy học thông qua phương tiện nghe nhìn, các mô hình trực quan.

 6. Thư viện:

- Rà soát, bổ sung thêm tài liệu cho tủ sách pháp luật về ATGT của nhà trường.

7. Ban CNTT:

          - Xây dựng chuyên  mục thông tin phổ biến giáo dục pháp luật  về ATGT trên trang thông tin điện tử của trường.

Nhà trường và các tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên có trách nhiệm triển khai thực hiện các kế hoạch, giám sát chặt chẽ việc thực hiện các kế hoạch và báo cáo kết quả về Ban chỉ đạo./.                                                                                   

Nơi nhận:

- Phòng GD-ĐT;

- BGH; CTCĐ; TPT;

- BT Chi đoàn;

- Các tổ, khối;

- Lưu:VT, PHT.                       

 

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký )

 

 

 

Vũ Thị Thanh Nhàn

 

 

 

 

 

Thống kê truy cập

Đang online: 2749
Tổng số truy cập: 3478503

Thời tiêt các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh