Trang chủ

Kế hoạch

Kế hoạch công tác y tế học đường năm học 2013-2014

Ngày đăng 30/11/2013 | 12:00 | Lượt xem: 322
Căn cứ công văn số 655 /SGDDT – QLCTHSSV về việc hướng dẫn thực hiện  công tác Y tế trường học năm học 201 2 - 201 3. Căn cứ kế hoạch nhiệm vụ năm học 201 ...

Kế hoạch thi đồ dùng tự làm năm học 2013-2014

Ngày đăng 30/11/2013 | 12:00 | Lượt xem: 312
 

Kế hoạch thực hiện ngày Pháp Luật trường tiểu học Kim Đồng

Ngày đăng 30/11/2013 | 12:00 | Lượt xem: 349
 Để xem chi tiết tài liệu vui lòng download file đính kèm phía dưới.

Kế hoạch tổ chức hội thi " Rung chuông vàng " - Vòng 1

Ngày đăng 30/11/2013 | 12:00 | Lượt xem: 315
UBND QUẬN NGÔ QUYỀN TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM ĐỒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số:...

Kế hoạch tổ chức hội thi " Rung chuông vàng" - Vòng 2

Ngày đăng 30/11/2013 | 12:00 | Lượt xem: 302
UBND QUẬN NGÔ QUYỀN TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM ĐỒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số:...

Kế hoạch tổ chức Hội thi thiết kế bài giảng điện tử, phần mềm điện tử

Ngày đăng 30/11/2013 | 12:00 | Lượt xem: 312
Căn cứ kế hoạch năm học 2013 – 2014 của Phòng giáo dục và đào tạo quận Ngô Quyền. Căn cứ kế hoạch năm học 2013 – 2014 Trường Tiểu học Kim Đồng;

Kế hoạch trường năm học 2013-2014

Ngày đăng 30/11/2013 | 12:00 | Lượt xem: 320
 Để xem chi tiết tài liệu vui lòng download file đính kèm phía dưới.

Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch " Ngày pháp luật " năm 2013

Ngày đăng 29/11/2013 | 12:00 | Lượt xem: 303
 

Báo cáo tổng kết năm học 2012-2013 và triển khai kế hoạch năm học 2013-2014

Ngày đăng 29/11/2013 | 12:00 | Lượt xem: 387
Năm học 2012-2013 là năm học tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW của Bộ chính trị về cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", tiếp tục thực hiện các...

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2013-2014

Ngày đăng 29/11/2013 | 12:00 | Lượt xem: 398
Năm học 2013-2014 là năm thứ ba thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng, triển khai chương trình hành động của Bộ GD&ĐT giai đoạn 2011-2016 và chiến lược phát triển giáo dục...

Kế hoạch bồi dưỡng học sinh yếu kém năm học 2013-2014

Ngày đăng 29/11/2013 | 12:00 | Lượt xem: 318
UBND QUẬN NGÔ QUYỀN TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM ĐỒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ...

Kế hoạch chỉ đạo dạy học các môn tự chọn năm học 2013-2014

Ngày đăng 29/11/2013 | 12:00 | Lượt xem: 261
Căn cứ Chỉ thị số 3004/ CT- BGDĐT Ngày 15/8/2013 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT về nhiệm vụ GDPT   năm học 2013-2014; Căn cứ Quyết định số 36/2012/NĐ-CP Ngày 18/4/2012 của Bộ trưởng Bộ...

Kế hoạch công tác Đội và phong trào Thiếu nhi năm học 2013 -2014

Ngày đăng 29/11/2013 | 12:00 | Lượt xem: 283
Để xem đầy đủ tài liệu vui lòng download file đính kèm phía dưới.

Kế hoạch giáo dục thể chất trường tiểu học Kim Đồng năm học 2013-2014

Ngày đăng 29/11/2013 | 12:00 | Lượt xem: 294
Để xem chi tiết tài liệu vui lòng download file đính kèm phía dưới.

Kế hoạch hoạt động chuyên môn trường tiểu học Kim Đồng năm học 2013-2014

Ngày đăng 29/11/2013 | 12:00 | Lượt xem: 301
  KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM ĐỒNG NĂM HỌC 2013 - 2014.   NHỮNG CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH.   Căn...

Kế hoạch thi giáo viên dạy giỏi cấp tiểu học quận Ngô Quyền năm học 2013 - 2014

Ngày đăng 29/11/2013 | 12:00 | Lượt xem: 320
UBND QUẬN NGÔ QUYỀN PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM     Độc lập –...

Kế hoạch thi giáo viên dạy giỏi cấp tiểu học quận Ngô Quyền năm học 2013 - 2014

Ngày đăng 29/11/2013 | 12:00 | Lượt xem: 265
UBND QUẬN NGÔ QUYỀN PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM     Độc lập –...

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cụ thể từng tháng năm học 2013-2014 - cấp Tiểu Học

Ngày đăng 29/11/2013 | 12:00 | Lượt xem: 352
     UBND QUẬN NGÔ QUYỀN PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT...

Lịch hoạt động năm học 2013-2014 - Giáo dục tiểu học Hải Phòng

Ngày đăng 29/11/2013 | 12:00 | Lượt xem: 355
LỊCH HOẠT ĐỘNG NĂM HỌC 2013 - 2014 GIÁO DỤC TIỂU HỌC HẢI PHÒNG   Thời gian Nội dung công việc Dự kiến thành phần tham gia và   đơn...

Thống kê truy cập

Đang online: 2767
Tổng số truy cập: 3478738

Thời tiêt các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh