Trang chủ

Lịch công tác tuần

Lịch công tác tuần 3 - Năm học 2017-2018
Ngày đăng 11/09/2017 | 09:37 | Lượt xem: 247

THỨ

BGH

GV TRỰC

SÁNG

BGH

GV TRỰC

CHIỀU

HAI

(11/9)

Huế

P. Trang

 

Huế

Hùy

 

BA

(12/9)

Huế

V. Thủy

- 8h00: Đ/c Liên dự HN tổng kết công tác Công đoàn GD TP và triển khai nhiệm vụ năm 2017-2018 tại nhà hát TP.

- Giáo viên các lớp nộp đơn, danh sách hs trông giữ ngoài giời về đ/c Huế

Huế

Thảo

- Đ/c L.Hà nộp một số biểu mẫu báo cáo đầu năm về đ/c Hùng PGD

(13/9)

Huế

Phương

- 8h00: Tổng duyệt ĐH Liên Đội

Huế

Phương

- 14h00: Đ/c Liên họp giao ban CTGD tháng 9 tại HT 2C – UBND Quân.

NĂM

(14/9)

Huế

V.Thủy

 

Huế

Hùy

- 14h00: Đ/c Liên dự HTNQ 18 tại HT 2C – UBND Quận.

- 14h30: Đ/c Huế họp CT phụ nữ tại UBND phường Gia Viên

SÁU

(15/9)

Huế

H.Hà

- GV Mĩ thuật thu và nộp tranh vẽ "Bảo vệ nguồn nước " về BGH

Nhàn

Huyền

- 14h00: Tổ chức Đại hội Liên Đội Điểm  cấp Quận tại trường

BẢY

(16/9)

 

 

 

 

CN

(17/9)