Trang chủ

Lịch công tác tuần

Lịch công tác tuần 29 - Năm học 2017-2018
Ngày đăng 02/04/2018 | 07:53 | Lượt xem: 162

THỨ

BGH

GV TRỰC

SÁNG

BGH

GV TRỰC

CHIỀU

HAI

(2/4)

Liên

Huyền

- Nộp bài thi sưu tầm tem và tìm hiểu tem bưu chính năm 2018 về Quận Đoàn NQ (Đ/c L.Hà)

Huế

Trang ân

- Các nhóm kiểm định chất lượng hoàn thành báo cáo về đ/c Hà tổng hợp

- Nộp HS thi GVTPT giỏi về PGD (Đ/c Hà)

BA

(3/4)

Huế

Phượng

- 8h00: Đ/c Liêndự bao cáo nội dung đổi mới sáng tạo năm 2017-2018 tại TH Thái Phiên

- 9h00: Họp nhóm trưởng các nhóm kiểm định chất lượng tại phòng HT

- Đ/c Xuân kt nộp đề án tăng cường QL nâng cao sử dụng tài sản công về Phòng tài chính KH Quận.

Liên

Vũ Thủy

- 14h00: Đ.c Huế, Hoa, Hằng dự Hội thảo chuyên đề cấp Quận tại TH Nguyễn Thượng Hiền

(4/4)

Liên

P.Trang

- 7h30: Đ.c Nhung, Trang ân, Lan dẫn học sinh tham dự hội thi Kể chuyện Bác Hồ tại nhà TN Quận.

Huế

Hùy

- 14h00: Đ/c Huế họp giao ban công tác tháng 3 tại UBND phường GV

NĂM

(5/4)

Liên

Phượng

 

Huế

Dương

- 14h00: Họp trung tâm

SÁU

(6/4)

Huế

Vũ Thủy

 

Liên

Duyên

- 14h00: Lên lớp chuyên đề trường

- 16h00: Họp Hội đồng

BẢY

(7/4)

 

 

 

 

CN

(8/4)

 

 

 

 

 

Thống kê truy cập

Đang online: 1864
Tổng số truy cập: 1907247

Thời tiêt các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh