Trang chủ

Tin hoạt động

Sôi nổi hoạt động bồi dưỡng chuyên môn hè của trường Tiểu học Kim Đồng
Ngày đăng 17/08/2017 | 05:18 | Lượt xem: 160

Thực hiện Kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn hè năm 2017, từ ngày 1/8/2017 đến hết ngày 14/8/2017, cán bộ, giáo viên trường Tiểu học Kim Đồng tích cực tham gia bồi dưỡng chuyên môn.

 

     Nội dung bồi dưỡng hè 2017 tập trung chủ yếu phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật, các cuộc vận động, các phong trào thi đua lớn của ngành, bồi dưỡng chính trị thông qua nghe phổ biến Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII… góp phần nâng cao phẩm chất đạo đức cho đội ngũ nhà giáo.

    Đặc biệt là việc bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm thông qua lên lớp chuyên đề đổi mới phương pháp dạy học. Hai tiết chuyên đề của khối 1 và khối 3 chú trọng rèn kĩ năng sống cho học sinh thông qua các giờ học. Tiết Tập đọc của khối 2 và khối 4 thể hiện minh họa rõ nét việc sử dụng các kĩ thuật dạy học, vận dụng những thành tố tích cực của mô hình trường học Việt Nam mới  nhằm giúp các em có một tiết học sôi nổi, tự tin, tích cực, chủ động nắm bắt kiến thức. Với phương pháp Bàn tay nặn bột, tiết Khoa học của lớp 5 mang đến cho các em cơ hội tìm tòi, khám phá thế giới xung quanh mình. Chuyên đề dạy Tiếng Anh thông qua các hoạt động trải nghiệm cũng là một sự sáng tạo trong việc đổi mới phương pháp giảng dạy phù hợp với đối tượng học sinh... Áp dụng các chuyên đề vào thực tế giảng dạy sẽ khuyến khích sự chuyên cần, tích cực, chủ động, sáng tạo và ý thức vươn lên của học sinh. Từ đó, việc dạy và học có hiệu quả ngày càng cao.

     Ngoài ra, các hoạt động khác như: Tập huấn nâng cao năng lực cho giáo viên về việc xây dựng đề kiểm tra định kì, ứng dụng CNTT trong thiết kế bài dạy, thống nhất quy chế chuyên môn năm học 2017-2018… cũng là những hoạt động  bồi dưỡng hết sức hiệu quả.

     Hoạt động bồi dưỡng chuyên môn hè là một hoạt động thiết thực nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo; nâng cao nhận thức chính trị, đạo đức lối sống, nâng cao tinh thần trách nhiệm và lương tâm nghề nghiệp; phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên; nâng cao nhận thức và kĩ năng triển khai và thực hiện các nội dung, nhiệm vụ năm học và yêu cầu phát triển giáo dục của địa phương; tạo bước chuyển biến cơ bản trong việc nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường.

      Sau đây là một số hình ảnh:

 

 

 

 

 

 

 

 

Người viết

Thu Hà