Trang chủ

Tin hoạt động

Công bố công khai Danh mục sách giáo khoa lớp Một sử dụng trong trường Tiểu học Kim Đồng năm học 2020 - 2021
Ngày đăng 19/05/2020 | 03:49 | Lượt xem: 214

Căn cứ Thông tư số 01/2020/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 01 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Hướng dẫn việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông;

Thực hiện Quyết định số 747/QĐ-UBND ngày 16 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng về Tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn thành phố Hải Phòng;

Thực hiện văn bản số 662/SGDĐT-GDTH ngày 24 tháng 3 năm 2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng về việc hướng dẫn lựa chọn sách giáo khoa lớp Một sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông năm học 2020 – 2021;

Chủ tịch Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa lớp Một trường Tiểu học Kim Đồng  quyết định công bố Danh mục sách giáo khoa lớp Một được sử dụng trong nhà trường năm học 2020 – 2021 gồm 08 đầu sách thuộc bộ sách Cánh diều của các môn học: Toán, Tiếng Việt, Đạo đức, Tự nhiên và Xã hội, Giáo dục thể chất, Âm nhạc, Mĩ thuật, Hoạt động trải nghiệm và 01 đầu sách Tiếng Anh I-Learn Smart Start.

Các cuốn sách này được đánh giá là phù hợp với điều kiện tổ chức dạy - học tại nhà trường và phù hợp với đặc điểm kinh tế, xã hội của địa phương. Tin tưởng rằng với nguồn tài liệu này chất lượng dạy và học của thầy và trò khối Một năm học 2020-2021 sẽ đạt được những kết quả tốt đẹp.

 

DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP MỘT

ĐƯỢC  HỘI ĐỒNG LỰA CHỌN SỬ DỤNG TRONG NĂM HỌC 2020-2021

 

STT

 

Tên sách

 

 

Tên tác giả

 

Nhà xuất bản

 

Bộ sách

 
 

1

Tiếng Việt 1

Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Hoàng Hoà Bình, Hoàng Thị Minh Hương, Trần Mạnh Hưởng, Nguyễn Thị Ly Kha, Đặng Kim Nga, Lê Hữu Tỉnh.

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

Cánh diều

 

2

Toán 1

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), Nguyễn Hoài Anh, Trần Thuý Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn.

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm

Cánh diều

 

3

Đạo đức 1

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Việt Hà, Ngô Vũ Thu Hằng, Nguyễn Thị Vân Hương, Trần Thị Tố Oanh.

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

Cánh diều

 

4

Tự nhiên và Xã hội 1

Mai Sỹ Tuấn (Tổng Chủ biên), Bùi Phương Nga (Chủ biên), Nguyễn Tuyết Nga, Lương Việt Thái, Nguyễn Thị Thu Trang.

 

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm

Cánh diều

 

5

Âm nhạc 1

Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Đỗ Thanh Hiên.

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

 

Cánh diều

 

6

Mĩ thuật 1

Phạm Văn Tuyến (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Đông (Chủ biên), Phạm Đình Bình, Nguyễn Hải Kiên, Nguyễn Minh Quang.

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm

Cánh diều

 

7

Hoạt động trải nghiệm 1

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Thu Hằng, Phạm Quang Tiệp, Ngô Quang Quế.

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

Cánh diều

 

8

Giáo dục Thể chất 1

Đặng Ngọc Quang (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Công Trường.

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm

Cánh diều

 

 

9

Tiếng Anh 1

(I-learn Smart Start)

Nguyễn Thị Ngọc Quyên (Chủ biên), Đặng Đỗ Thiên Thanh, Lê Thị Tuyết Minh, Huỳnh Tuyết Mai, Nguyễn Dương Hoài Thương, Nguyễn Thị Uyên Sa, Nguyễn Hoàng Thiên Ý.

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

 

 

 

 

 

 

                   

 

Người viết

Tuyết Lan