Trang chủ

Tin tức - Sự kiện

Lịch công tác tuần 3 - Năm học 2019 - 2020
Ngày đăng 16/09/2019 | 02:33 | Lượt xem: 125

THỨ

BGH

GV TRỰC

SÁNG

BGH

GV TRỰC

CHIỀU

HAI

(16/09)

Liên

Dương

- Trong tuần BGH kiểm tra đột xuất nề nếp dạy học

V. Nhàn

Dương

 

BA

(17/09)

V. Nhàn

Hùy

- Các đ/c GVCN mới nộp BB bàn giao (đã nhận từ GVCN cũ) về BGH. Yêu cầu khớp DSHS với DS đã rà soát với HT

Liên

Hùy

 

(18/09)

Liên

T.Hà

- Đ/c Hùy tổ chức kiểm tra SK học sinh đầu năm học

V. Nhàn

T.Hà

 

NĂM

(19/09)

Liên

K. Nhung

 

V. Nhàn

K.Nhung

- Tiến hành bàn giao CSVC các phòng học chức năng (Đ/c Việt Hà phụ trách)

SÁU

(20/09)

V. Nhàn

V.Hà

 

Liên

V.Hà

 

BẢY

(21/09)

 

 

 

 

CN

(22/09)