Trang chủ

Tin tức sự kiện

Kế hoạch tổ chức sân chơi “Trạng Nguyên Tiếng Việt” trên internet cấp trường Năm học 2017 - 2018
Ngày đăng 11/01/2018 | 03:57 | Lượt xem: 105

UBND QUẬN NGÔ QUYỀN

TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM ĐỒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:       /KH-THKĐ

Gia Viên, ngày       tháng      năm 201

KẾ HOẠCH

Tổ chức sân chơi "Trạng Nguyên Tiếng Việt" trên internet cấp trường

Năm học 2017 - 2018

Thực hiện hướng dẫn số 21/TNTV về việc Hướng dẫn tổ chức sân chơi  "Trạng nguyên Tiếng Việt" trên internet năm học 2017 - 2018 của Ban tổ chức Trạng nguyên Tiếng Việt;

Thực hiện kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm học 2017 - 2018 của nhà trường;

Căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường,

Trường Tiểu học Kim Đồng xây dựng kế hoạch Tổ chức sân chơi "Trạng Nguyên Tiếng Việt" trên internet cấp trường năm học 2017-2018, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Tạo môi trường cho học sinh tiểu học trau dồi kiến thức, vốn Tiếng Việt thông qua hình thức trò chơi hấp dẫn góp phần hình thành và phát triển ngôn ngữ cho thiếu nhi.

- Tạo không gian vui chơi giải trí lành mạnh, tích cực, góp phần đẩy lùi các trò chơi độc hại, bạo lực, gây tác động xấu đến thiếu nhi.

- Giúp thiếu nhi thêm yêu Tiếng Việt, từ đó nâng cao ý thức giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong quá trình hội nhập quốc tế.

- Cuộc thi được triển khai sâu rộng, thu hút, tập hợp được đông đảo học sinh tham gia, đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm.

II. ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, HÌNH THỨC THI

1. Đối tượng dự thi

- Học sinh toàn trường.

2. Thời gian, địa điểm

- Vòng 14 (Ngày 06/2/2018).

Ca thi

Khối

Thời gian thi

Ca 1

1

8h00 đến 9h00'

Ca 2

2

9h10'đến 10h10'

Ca 3

3

10h20'đến 11h20'

Ca 4

4

14h00'đến 15h00'

Ca 5

5

15h10' đến 16h 10'

 

 

- Địa điểm: Phòng Tin học Trường Tiểu học Kim Đồng

3.  Hình thức thi

- Thi tập trung trực tuyến trên website của cuộc thi http://trangnguyen.edu.vn.

III. MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA CUỘC THI

 1. Đăng kí dự thi

- Giáo viên đăng ký tài khoản cho học sinh trên trang trangnguyen.edu.vn (nếu học sinh chưa có tài khoản) hoặc vào mục Bảng Vàng trên trangnguyen.edu.vn để chọn học sinh đã có tài khoản.

- Giáo viên các lớp gửi danh sách học sinh dự thi theo mẫu MẪU SỐ 01-TNTV về email đ/c Trần Thùy Dương: tranthuyduongcva@gmail.com vào ngày 12/01/2018.

- Giáo viên cho học sinh vào thi tự do vòng 13 trước khi thi vòng 14.

- Nhà trường gửi đăng ký về BTC Trạng Nguyên Tiếng Việt vào ngày 16/01/2018 theo:

+ MẪU SỐ 01-TNTV: Đăng ký cán bộ nhận mã thi cấp trường và danh sách thí sinh.

+ MẪU SỐ 02-TNTV: Kết quả thi của thí sinh và Biên bản xử lý sự cố.

Khai đầy đủ thông tin vào mẫu và gửi file Word (Excel) và chụp ảnh bản cứng có dấu đỏ về địa chỉ hòm thư điện tử (email) giaovien@trangnguyen.edu.vn

 - Sau khi nhận được bản đăng kí theo MẪU SỐ 01-TNTV, BTC sẽ cấp mã thi và duyệt ID học sinh. Mã thi gồm 2 loại: mã chính thức và mã dự phòng. Mã dự phòng chỉ sử dụng trong trường hợp mã chính thức không hoạt động.

- Lưu ý:

+ Khi đăng kí tài khoản trên website trangnguyen.edu.vn phải gõ tiếng Việt có dấu.

+ Học sinh được chọn dự thi vòng Sơ khảo (Cấp trường) phải là thành viên của Trạng Nguyên

+ Chỉ những thí sinh dược duyệt ID mới được vào thi vòng thi các cấp.

+ Học sinh chỉ được sử dụng 1 tài khoản duy nhất để dự thi trên trang trangnguyen.edu.vn.

+ Thí sinh học trường nào chỉ thi được bằng mã thi của trường đó.

+ Thí sinh thi bằng mã thi vòng thi nào, sẽ lấy điểm vòng thi đó để xét tiêu chuẩn dự Thi Hương (Cấp Quận)

+ Học sinh được dự Thi Hương (Cấp Quận) sẽ được BTC phối hợp với nhà trường đưa ra danh sách theo tiêu chí lấy điểm từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu hoặc điểm chuẩn chung. Dự kiến điểm chuẩn chung là 240 điểm.

2. Kiểm tra máy tính và đường truyền internet

- Trước khi thi, hội đồng thi tổ chức kiểm tra đường truyền internet có truy cập được website trangnguyen.edu.vn hay không? Máy tính cần cài bảng gõ tiếng việt là phần mềm Unikey 4.0. Bảng mã Unicode (Unicode dựng sẵn) - Kiểu gõ Telex.

Khuyến cáo trang web: trangnguyen.edu.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome. Nếu máy báo "Không kết nối được với máy chủ" và có bài thi không hiển thị thì máy đang thiếu phần mềm Adobe Flash Player hoặc có thể đã cài nhưng chưa hoàn tất việc cài đặt.

- Nếu học sinh đang thi mà máy bắt truy cập lại hoặc không công nhận kết quả làm bài và bắt thi lại thì lỗi có thể là do trình duyệt (xem hướng dẫn cài đặt trong mục "Hướng Dẫn") hoặc do đường mạng không đảm bảo: mạng kết nối không liên tục, chỉ cần gián đoạn một vài giây là hệ thống không chấp nhận kết quả thi thì cho phép học sinh vào thi lại.

3. Những dụng cụ học sinh được mang vào phòng thi

- Dụng cụ học tập: bút chì, bút mực.

- Giấy nháp của thí sinh do hội đồng thi phát.

4. Cách tính điểm và thời gian làm bài

-  Điểm tối đa của một bài thi là 300 điểm.

- Tổng thời gian làm bài của mỗi học sinh là 60 phút.

- Điểm và thời gian làm bài của học sinh sẽ được hệ thống chấm và lưu tự động.

IV. TỔ CHỨC THI

- Trước giờ thi chính thức 5 phút, cán bộ coi thi (CBCT) viết mã thi rõ ràng trên bảng để các thí sinh biết và đăng nhập, vào thi, nhập mã thi. Học sinh phải nhập chính xác mã thi được cung cấp thì mới có tên trong danh sách mã thi và kết quả đó mới được công nhận.

- Thời gian làm bài thi được tính từ khi học sinh mở đề thi để bắt đầu làm bài thi.

- Khi học sinh làm xong bài thi, CBCT kiểm tra trên màn hình máy tính của học sinh, nếu đã có câu "Chúc mừng bạn đã hoàn thành bài thi" thì CBCT đến bấm vào mục "Tài Khoản" để xem điểm thi của học sinh, ghi vào biên bản và cho học sinh kí nhận đã hoàn thành bài thi.

- CBCT chú ý đối chiếu số ID học sinh đăng nhập với số ID trong danh sách học sinh dự thi.

- Khi hết giờ thi, CBCT kiểm tra đầy đủ chữ kí xác nhận của học sinh trong danh sách phòng thi, đồng thời tất cả CBCT kí xác nhận ở dưới danh sách phòng thi. Sau đó, CBCT nộp danh sách phòng thi cùng các biên bản (nếu có) cho Hội đồng thi. 

- Kết quả thi của học sinh được BTC lưu lại thông qua phần thống kê kết quả thi bằng mã và trên Bảng Vàng.

- Khi có sự cố trong phòng thi, CBCT dùng MẪU SỐ 02-TNTV gửi về email BTC để được hướng dẫn thi lại ngay, đề nghị Hội đồng thi liên hệ trực tiếp với BTC để được hướng dẫn xử lý.

V. XẾP HẠNG VÀ KHEN THƯỞNG

1. Xếp hạng

Theo Thể lệ cuộc thi, sẽ sắp xếp thứ hạng học sinh theo chỉ số thứ nhất là điểm thi. Trong trường hợp các học sinh bằng điểm nhau mới xét đến chỉ số thứ hai là thời gian làm bài. Cả hai chỉ số này đều được hệ thống công nghệ xét tự động, BTC các cấp dựa vào thống kê trên Website để lưu lại trên bản cứng.

2. Khen thưởng

* Giải cá nhân

- Mỗi khối lớp:  01 giải nhất, 01 giải nhì, 01 giải ba

* Giải tập thể

- Khen tập thể có nhiều HS tham gia đạt giải cao.

   Nhận được kế hoạch này, yêu cầu các  giáo viên tích cực hưởng ứng đồng thời phát động và hướng dẫn học sinh lớp mình tham gia thi.

Trên đây là kế hoạch tổ chức sân chơi "Trạng Nguyên Tiếng Việt" trên internet cấp trường năm học 2017 - 2018 của Trường Tiểu Kim Đồng. Rất mong tất cả giáo viên nhà trường phát động và hướng dẫn học sinh lớp mình tích cực tham gia thi nhằm hoàn thành tốt kế hoạch đề ra.                                                                                                                                                                              

Nơi nhận:

- BGH;

- Các tổ, khối;

- Nhân viên thư viện;

- Lưu: VT.(09)              

 

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Phạm Thị Huế

 

Thống kê truy cập

Đang online: 575
Tổng số truy cập: 1640784

Thời tiêt các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh