Trang chủ

Văn bản- Tài liệu Bộ GD-ĐT

Chỉ thị 3031 của Bộ GDĐT về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2016-2017 của Ngành Giáo dục

Ngày đăng 18/10/2016 | 03:12 | Lượt xem: 238
Chi thi so 3031BGDDT ve nhiem vu chu yeu nam hoc 2016-2017

Văn bản số 03 (văn bản hợp nhất) hành chính quy định đánh giá học sinh Tiểu học

Ngày đăng 18/10/2016 | 03:09 | Lượt xem: 249
Van ban so 03 (van ban hop nhat) ban hanh quy dinh danh gia hoc sinh TH

Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT sửa đổi đánh giá học sinh tiểu học

Ngày đăng 18/10/2016 | 03:06 | Lượt xem: 213
Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT sửa đổi đánh giá học sinh Tiểu học

GÓP Ý VỀ ĐIỀU LỆ TRƯỜNG TIỂU HỌC

Ngày đăng 24/07/2015 | 04:19 | Lượt xem: 405
CÔNG VAN 766 - SGD - GDTH

Điều lệ trường tiểu học

Ngày đăng 23/10/2008 | 12:00 | Lượt xem: 441
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT...

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2008-2009 đối với GDTH

Ngày đăng 21/10/2008 | 12:00 | Lượt xem: 412
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ...

Thống kê truy cập

Đang online: 2211
Tổng số truy cập: 2017825

Thời tiêt các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh